Články

Diagnostika dobíjení

Následující postup vám pomůže vyřešit problémy s dobíjením vašeho motocyklu. Tento postup platí pro motocykly s třífázovým alternátorem s permanentními magnety, zkratový tyristorový regulátor a 12V baterii.

K práci budete potřebovat multimetr, dráty, konektory, žárovku do hlavního světlometu a pájku.

Je dobré postupovat krok po kroku a vylučovat jednotlivé závady, protože jich na motorce může být více zároveň.

Podmínkou je použít dobrou a správně nabitou baterii, kterou před testováním znova dobijte.

Test 1 – kontrola permanentního odběru.

Pokud byl akumulátor na nabíječce mimo motocykl, dejte ji zpět do motorky. Připojte kladný pól baterie, záporný nechte odpojený. Multimetr přepněte na DCV a změřte napětí na svorkách. Baterie by měla ukázat od 12.7V do 13.1V. Přepněte multimetr na DCV, jednu svorku připojte na záporný pól baterie, druhou svorku na kostřící přívodní kabel (je jedno, který kabel multimetru kam připojíte). Naměřený proud by neměl přesáhnout 50mA při vypnutém zapalování. Zmáčkněte páčku přední brzdy, aby jste ověřili, že vše je zapojeno správně. Brzdové světlo by se mělo rozsvítit a na multimetru naměřit kolem 1.75A. Pozn. 50mA odběr vám vybije 9Ah baterii zhruba za týden. Pro VTEC je uváděn maximální odběr naprázdno 2.5mA.

 

Jestliže stálý odběr je menší než 50mA, pokračujte testem 2

Jestliže odběr je větší než 50mA, je chyba v elektrické instalaci motocyklu nebo je zapojen nějaký spotřebič (např. alarm), který baterii vybije. Postupným odpojováním pojistek zjistěte, na kterém okruhu dochází k problému.

 

 

Test 2 – kontrola rychlosti vybíjení akumulátoru

Připojte odpojený kostřící kabel k záporné svorce akumulátoru. Tím pádem je akumulátor normálně zapojen jako při provozu. Napětí mezi svorkami by se mělo pohybovat mezi 12.7V a 13.1V při vypnutém zapalování. Zapněte zapalování a rozsviťte potkávací světla. Napětí by mělo pomalu začít klesat, zhruba na 12.4V během 30 sekund. Následně vypněte světla a zapalování.

 

 

 

Jestliže napětí akumulátoru neklesne pod 12.4V, pak je akumulátor v pořádku a pokračujte testem 3.

Jestliže napětí akumulátoru klesne pod 12.4V, pak jeho stav není dobrý a měli by jste jej vyměnit.

 

 

Test 3 – funkční test dobíjení

Pokud byly odpojeny, zapojte všechny konektory mezi akumulátorem, regulátorem, alternátorem. Multimetr nastavte na DCV a připojte jej na svorky akumulátoru. Při vypnutém zapalování by jste opět měli naměřit napětí mezi 12.7V a 13.1V.

Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběžné otáčky. Měli by jste naměřit nabíjecí napětí kolem 14.4V, přičemž by nemělo být nižší než 13.6V a vyšší než 14.9V. Přidáním plynu by nemělo docházet k žádnému významnému zvýšení dobíjecího napětí.

Zapínání a vypínání světel působí významný odběr, který se projeví mírným poklesem nabíjecího napětí. Na VTECu, kde nejdou světla vypnout, naměříte něco kolem 12.8V. Pro přesnější měření musíte odpojit svorky potkávacích světlometů nebo vytáhnout pojistku. Na starších modelech motocyklů bude možná potřeba zvýšit otáčky motoru zhruba na 2500ot./min, což umožní pokrýt zvýšenou spotřebu energie při zapnutých světlometech. Na VTECu to nemá žádný význam. I při zapnutých světlometech a zvýšených otáčkách motoru se napětí drží na stejné úrovni. Měření na výstupu regulátoru mezi červenými a černými vodiči ukazuje 14.1V.

 

 

 

Je nabíjecí napětí mezi 13.6V a 14.9V? Vše je v pořádku, umyjte se a jděte na pivo :-)

Nabíjecí napětí > 15V - vadný regulátor napětí. Výměna.

Nabíjecí napětí < 13.5V – pokračujte testem 4

 

 

Test 4 – Test regulátoru

Odpojte konektory regulátoru. Na multimetru zvolte režim Test diod. V tomto režimu většinou multimetr generuje proud o velikosti 1mA a měří testovací napětí na měřené součástce.

Připojte ČERVENÝ terminál multimetru k ČERNÉMU kabelu regulátoru. Následně ČERNÝM terminálem multimetru postupně propojte všechny tři fáze (žluté vodiče) regulátoru.

Naměřené napětí by se mělo pohybovat mezi 0.35V a 0.75V.

Vyšší napětí než 0.75V indikuje vyzkratovaný obvod v regulátoru

Nižší napětí než 0.35V indikuje zkratovaný usměrňovač nebo tyristor v regulátoru.

 

 

 

Je naměřené napětí mezi 0.35V a 0.75V? Pokračujte testem 5.

Jestliže je některá z naměřených hodnot 0.75V, pak je vadný regulátor.

 

 

Test 5 – Test alternátoru naprázdno

Odpojte konektor alternátoru (3 žluté vodiče). Nastavte multimetr do režimu měření odporu. Jeden terminál multimetru přiložte na kostru, druhým postupně proměřte všechny tři fáze. Neměli by jste naměřit žádnou hodnotu (nekonečný odpor, otevřený obvod).

Odpojte terminál multimetru z kostry motocyklu a proměřte jednotlivé fáze alternátoru mezi sebou . Naměřený odpor by se měl pohybovat mezi 0.1 a 1 Ohm při 20 stupních Celsia.

 

 

 

Je naměřený odpor mezi fázema v intervalu 0.1 a 1 Ohm?

Ne – vadný stator alternátoru (přerušené vinutí)

Ano – Změřený odpor mezi fázema alternátoru a kostrou je větší 10KOhm?

Ne – vadný stator alternátoru – porušená izolaze vinutí.

Ano – Závada není zřejmá, pokračujte testem 6.

 

 

 

Test 6 – Test dobíjení alternátoru při volnoběhu

Pro tento test je potřeba „speciální“ přípravek :-). K 55W žárovce připojte zhruba 30cm dráty. Na volné konce drátů nacvakněte konektory stejné šířky jako piny na konektoru alternátoru. Multimetr nastavte na ACV a připojte na konektory žárovky. Díky tomuto „přípravku“ budete schopni změřit výstupní napětí alternátoru. Žárovka odebere zhruba 4 až 5A proudu generovaného alternátorem.

Odpojte regulátor a na volný konektor alternátoru připojte na dvě fáze „přípravek“. Nastartujte motor. Naměřené napětí by mělo být mezi 12V a 15V.

NEPŘIDÁVEJTE PLYN!!! Žárovka by mohla explodovat!

Opakujte měření pro všechny kombinace fází. Měli by jste naměřit zhruba stejné hodnoty. Např. 13.21V, 13.00V, 13.31V. Jestliže jsou rozdíly velké a některé z hodnot jsou podstatně nižší, jako např. 13.21V, 10.77V, 10.82V, pak je alternátor patrně zkratovaný a musí být vyměněn.

Vodiče alternátoru vedou vysoké proudy, 20A a více na fázi. Při výměně konektorů musí být po nalisování spoje navíc zapájeny.

 

 

Naměřené hodnoty mezi 12VAC a 15VAC signalizují správnou funkci alternátoru. Pokračujte testem 7.

Nízké nebo rozdílné úrovně napětí mezi fázemi indikují vadný alternátor. Vyměňte stator alternátoru.

 

 

Test 7 – Prověření vedení mezi regulátorem a baterií

Nastavte multimetr do režimu DCV. Jeden terminál multimetru připojte na záporný pól baterie. Druhý terminál připojte na záporný výstup regulátoru (černý vodič). Nastartujte motor a zvyšte otáčky zhruba na 4 tis. ot./min. Multimetr vám ukáže pokles napětí na vodiči mezi regulátorem a baterií. Ideálně naměříte nulu. Hodnota nad 200mV indikuje problém ve zemnícím vodiči.

Vypněte motor. Jeden terminál multimetru připojte na kladnou svorku akumulátoru. Druhý terminál připojte na kladný výstup regulátoru (červený vodič). Opět nastartujte motor a zvyšte otáčky na 4 tis. ot./min. Opět, rozdíl napětí větší než 200mV ukazuje na problém ve vodiči.

 

 

 

Naměřené hodnoty < 200mV, dobíjecí okruh je v pořádku, vraťte se k testu 3. Nebo jděte rovnou na pivo. :-)

>200mV signalizuje problém ve vedení někde mezi regulátorem a baterií. Pokračujte testem 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test 8 – kompletní přemostění nabíjecího okruhu

Tento test je trochu náročnější na realizaci, ale pokud jste došli až sem, měl by definitivně vyřešit stávající problémy.

Připravte si a zapojte „přemosťovací dráty“. Tyto vodiče by vám měly umožnit přemostit vedení mezi akumulátorem a regulátorem. Tyto vodiče by měly mít odpovídající konektory, které umožní spolehlivé připojení. Tj. očko odpovídajícího průměru na jedné straně a pin na straně druhé. Vodiče musí mít dostatečný průřez. Min. 2,5mm2 (únosnost 30A). Konektory kromě nalisování musí musí být zapájeny.

Z bezpečnostních důvodů je nutné odpojit plusovou svorku akumulátoru. Následně vysuňte červené vodiče z konektoru regulátoru a nahraďte je přemosťovacím vodičem. Volné originální vodiče dobře zaizolujte páskou, aby jste předešli zkratu při dotyku s kostrou. Připojte zpět plusový terminál baterie.

Nastartujte motor a změřte napětí na svorkách akumulátoru.

 

 

 

Jestlliže je naměřené napětí v pořádku, zopakujte test 7 s tímto náhradním vodičem. Jestliže vše funguje, můžete buď hledat závadu na originální kabeláži nebo nechat nabíjecí okruh přemostěný permanentně.

Pokud dobíjení stále nefunguje, regulátor je vadný a musí být vyměněn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

 

0 #3 E-Ryc 2012-05-31 20:20

Ahoj, drobnost. V prvnim kroku je spatne "ACV" (stridave napeti), ty chces merit stejnosmerny proud (DCA). Leda bys mel fakt divne popsany merak. Obecne DC je stejnosmerny, AC je stridavy a pak se meri Volty (napeti) nebo Ampery (proud) - posledni pismeno

 

0 #2 Tomáš Mazur 2011-11-26 09:03

Ahoj Luboši. Upřímně, mého je tam jen málo. Ten návod jsem přeložil ze www.electrexworld.co.uk/, odkud jsem bral náhradní alternátor + regulátor. Kdybych si ho přečetl dříve, mohl jsem mít regulátor náhradní, protože te původní byl asi dobrý. Ale já už jsem ho začal ze vzteku rozebírat...

 

0 #1 Luboš 2011-11-26 08:39

Perfektní článek, logické jednoduše napsané pro "blbce" . Vídím za tím pořádný kus práce a porci času tomu věnovanou, dobrá práce