Články

Soutok Vltavy s Lužnicí

Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy a Lužnice se nachází 2,5 km západně od Týna nad Vltavou po proudu řeky. Tento pravostranný přítok Vltavy se zde vlévá po 208 km od pramene v Novohradských horách. Na motorce dojete přímo k soutoku, byť závěrečných 500m je spíše zpevněná polňačka, ale na VFR v pohodě průjezdná.

Na soutoku se nacházejí boží muka, ke kterým se váže následující pověst:

 

V roce 1281 zasáhla království obrovská neúroda a následný hladomor. V hlubokých lesích vltavotýnského kraje se tehdy, tak jako na mnoha jiných místech, ukrývaly tlupy lupičů. Přepadávaly kupecké povozy na stezce vedoucí z Pasova přes Prachatice a Týn nad Vltavou, drancovaly okolní vesnice a nezřídka se odvážily až do města, takže se obchodníci začali brzo Týnu vyhýbat. Týnští měšťané se marně snažili dovolat spravedlností. Obrat nastal až v roce 1287, kdy Týn nad Vltavou obsadilo vojsko krále Václava II. Do Týna je povolal tehdejší vlastník týnského panství, pražský biskup, který tím poskytl králi oporu proti vzpouře Vítkovců. Centra vzpoury se nacházela v Bechyni a na Zvíkově a Týn nad Vltavou, vklíněný mezi vítkovské panství jako ostrůvek v moři, byl výhodným strategickým bodem. Konšelé tehdy prosili velitele královských vojsk, aby jim pomohl v boji proti banditům. Velitel jejich naléhavým prosbám nakonec vyhověl a vojáci spolu s měšťany uchystali na lupiče léčku. Městští radní rozhlásili po okolí, že pořádají na počest královského vojska večerní slavnost, na kterou jsou zváni všichni z Týna i okolí. Doufali, že se tato zpráva donese i k lupičské bandě, která řádila nedaleko města. Místo na slavnost však vojsko večer vytáhlo tajně k nedalekému lesu Semenci, kde se měli lupiči ukrývat. K ránu se jim podařilo zahnat celou bandu až k soutoku Lužnice a Vltavy. Jen několika mála členům se podařilo přeplavat na druhý břeh a uprchnout. Soud nad bandity byl krátký a jasný. Všichni, včetně jejich vůdce, byli na místě popraveni. Týnští měšťané pak postavili na místě popravy boží muka jako dík za záchranu svých majetků a jako připomínku tohoto příběhu pro příští věky.

 

Tento monument si také zahrál ve filmech Kameňák 2 a 3.

 

Cestou k soutoku mínete také rozhlednu Semenec, odkud se vám naskytne pohled na Vltavu, město i jadernou elektrárnu Temelín.

 

Soutok si můžete také prohlédnout z řeky a výlet po silnici II/105 si zpestřit výletem lodí. Cesta na soutok a zpět zabere hodinu. Místo je také zajímavé výskytem Kvakoše nočního, kterého s trochou štěstí můžete z lodi taktéž zahlédnout.

Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí
Soutok Vltavy s Lužnicí Soutok Vltavy s Lužnicí